Ilustración de tapa: Rodolfo Contin

Axxón 104 - julio de 2000