Ilustración de tapa: Rodolfo Contin

Axxón 106 - octubre de 2000